Ảnh đại diện Ánh (ZC9258)
Nguyễn Thị *** Ánh
18/02/1993
0942926***
Hà Nội, Thái Nguyên
passallexa***@gmail.com
Nữ
Phường Thịnh Đán, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Hà Nội, Thái Nguyên
30 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết