Ảnh đại diện Hân (ZD2962)
Huỳnh Thị *** Hân
05/07/1992
0931793***
Tp Hồ Chí Minh
ngochan.huyn***@gmail.com
Nữ
*** An Dương Vương p4 q5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết