Ảnh đại diện Hân (ZD3068)
Lê Nguyễn *** Hân
25/02/1997
0965143***
Tp Hồ Chí Minh
lenguyenbaoha***@gmail.com
Nữ
đường ***, phường 14
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết