Ảnh đại diện Thảo (ZD4649)
Lê Thị *** Thảo
23/05/1995
0834925***
Tp Hồ Chí Minh
lethao***@gmail.com
Nữ
Số *** Đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết