Ảnh đại diện Trang (ZD5262)
Đoàn Thị *** Trang
18/02/1997
0345092***
Tp Hồ Chí Minh
thanhtrang021***@gmail.com
Nữ
*** Lý Phục Man, Bình Thuận, quận7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết