Ảnh đại diện Quyên (ZD5565)
Lê Thị *** Quyên
30/05/1994
0344303***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
quyenle.***@gmail.com
Nữ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết