Ảnh đại diện Mai (ZE0120)
Lê Thị *** Mai
03/10/1984
0904394***
Tp Hồ Chí Minh
Lethithanhmai1***@gmail.com
Nữ
*** Bạch Vân, Phường 5, Q5, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết