Ảnh đại diện Trang (ZE3035)
Đặng Nguyên *** Trang
02/08/1999
0905140***
Tp Hồ Chí Minh
dangngktr***@gmail.com
Nữ
*** Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
MarketingKinh doanh - Bán hàngKhác
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết