Ảnh đại diện Khương (ZE3507)
Nguyễn Hoàng Gia Khương
29/06/2000
0823479***
Tp Hồ Chí Minh
khuong2906.***@gmail.com
Nữ
*** Đồng Nai, Phường 15
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết