Ảnh đại diện Phương (ZE5136)
Nguyễn *** Phương
25/04/1998
0966288***
Tp Hồ Chí Minh
huephuong1***@gmail.com
Nữ
Hoàng Diệu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết