Ảnh đại diện Huyền (ZE5329)
Nguyễn Thị *** Huyền
05/07/1991
0348441***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huyen.nguyenthan***@gmail.com
Nữ
Số *** ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết