Ảnh đại diện Hoà (ZE5618)
Trần *** Hoà
24/06/1998
0342344***
Hà Nội
tranviethoa24***@gmail.com
Nữ
*** Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết