Ảnh đại diện Mỵ (ZE5856)
Nguyễn *** Mỵ
25/05/1992
0968672***
Hà Nội
nguyenmy3***@gmail.com
Nữ
Chung cư THanh Hà, Cự Khê, THanh Oai, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết