Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Kiều
Nguyễn Thị *** Kiều
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2018: Nhân viên tại Công ty TNHH TMDV ĐGD Thiên Phú (Yakyo Việt Nam)
Kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng sắp xếp lịch làm việc
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm
- Khả năng nghiên cứu tài liệu
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2011 - 2015 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt
- Mong muốn tìm được môi trường làm việc thoải mái
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848