Ảnh đại diện TRAM (ZE7840)
NGUYEN *** TRAM
03/04/1991
0933383***
Tp Hồ Chí Minh
ruanbi***@gmail.com
Nữ
*** Thong Nhat, W.11, Go Vap Dist, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết