Ảnh đại diện Ánh (ZE7865)
Trần *** Ánh
05/07/1998
0978872***
Hà Nội
tranngocanh5***@gmail.com
Nữ
Nam Từ liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết