Ảnh đại diện Tho (ZE8523)
Nguyễn *** Tho
26/02/1996
0368968***
Hà Nội, Hải Dương
nguyenthitho0***@gmail.com
Nữ
Thanh Lang - Thanh Hà - Hải Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội, Hải Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết