Ảnh đại diện Hoài (ZE9991)
Nguyễn *** Hoài
26/02/1996
0911867***
Đà Nẵng
nguyenthihoai***@gmail.com
Nữ
An Bắc ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết