Ảnh đại diện Chinh (ZF0623)
Nguyễn *** Chinh
18/10/1991
0906857***
Tp Hồ Chí Minh
chinhthuy.***@gmail.com
Nữ
Tháp ***, chung cư M-one Masteri, 35/12 Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết