Ảnh đại diện Trang (ZF1630)
Trần Thị *** Trang
07/07/1994
0398078***
Hà Nội
tranthutrang***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết