Ảnh đại diện Hà (ZF2389)
Phan ***
12/07/1996
0888999***
Tp Hồ Chí Minh, Long An
phanha120***@gmail.com
Nữ
*** ấp 3
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Long An
5 triệu
Công chứng viênKhác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết