Ảnh đại diện Phượng (ZF2624)
Huỳnh *** Phượng
18/02/1998
0385133***
Tp Hồ Chí Minh
phuonghuynhu***@gmail.com
Nữ
*** đường 42, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết