Ảnh đại diện Thư (ZF2669)
Nguyễn Lê *** Thư
24/06/1999
0799792***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenleminhthu2***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Công Trứ, quận 1, tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết