Ảnh đại diện Hoa (ZF2676)
Nguyễn Thị Hoa
28/06/1995
0963602***
Nghệ An
nguyenhoa280***@gmail.com
Nữ
Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Nghệ An
4,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết