Ảnh đại diện Thuỷ (ZF5316)
Nguyễn Trần *** Thuỷ
01/11/1998
0934014***
Tp Hồ Chí Minh
ngtranhuongt***@gmail.com
Nữ
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết