Ảnh đại diện Nhung (ZF6017)
Trượng Thị Phi Nhung
14/10/2001
0335411***
Tp Hồ Chí Minh
truongphinhun***@gmail.com
Nữ
*** Trần Văn Quang, Phườ ng 10, Quận Tân Bình, Tp.H C M
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2022 đến 2022: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật TNHH Hoàng Ngọc và Cộng sự (có người hướng dẫn)
Trong thời gian thực tập, em được giao các công việc:
- Soạn đơn khởi kiện, các văn bản khác như: đơn đề nghị không hòa giải ở Trung tâm hòa giải tại Tòa án, đơn thỏa thuận lựa chọn Tòa án
- Đọc hồ sơ, tìm hiểu các văn bản pháp luật và đưa ra ý kiến
- Gửi vận đơn cho các cá nhân, tổ chức
- Đi công chứng các tài liệu, hồ sơ, văn bản
- Đi đóng án phí, lệ phí tại Cơ quan thi hành án
- Phụ giúp Luật sư, anh/chị nhân viên văn phòng các công việc được giao khác.
Kỹ năng

Kỹ năng giải quyết xung đột
Kỹ năng tư duy phản biện
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
Kỹ năng giao tiếp
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2019 - 2023 tại Trường Đại học Lạc Hồng
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, có được mức lương phù hợp với năng lực

Bên cạnh đó, mong muốn có một cơ hội để bản thân được cống hiến hết mình vào sự phát triển của đơn vị và phấn đấu để đạt được mục tiêu trở thành nhân viên xuất sắc của đơn vị

Gắn bó lâu dài với đơn vị.