Ảnh đại diện Xuân (ZF8410)
Đinh Thị *** Xuân
02/06/1996
0967955***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
dinhthimyxuan1***@gmail.com
Nữ
Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết