Ảnh đại diện Mai (ZF8932)
*** Mai
01/07/1998
0971680***
Hà Nội
vomai***@gmail.com
Nữ
*** Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết