Ảnh đại diện Tuyết (ZF9043)
Võ Trần Thị *** Tuyết
11/08/1987
0975071***
Đồng Nai
tuyetv***@gmail.com
Nữ
Long Thành, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Đồng Nai
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết