Ảnh đại diện Oanh (ZF9911)
Nguyễn Thị Kiều Oanh
26/06/1996
0364107***
Tp Hồ Chí Minh
Kieuoanh26061***@gmail.com
Nữ
Đường Lê Thị Kỉnh, Phước kiển
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết