Ảnh đại diện Mơ (ZF9978)
Nguyễn ***
05/04/1991
0819800***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenmo5***@gmail.com
Nữ
Tô ký, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết