Ảnh đại diện Vy (ZG0127)
Nguyễn Lê Nhất Vy
28/06/1998
0787986***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenlenhatv***@gmail.com
Nữ
Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết