Ảnh đại diện Mơ (ZG1388)
Trần ***
13/06/1995
0977845***
Hà Nội
motran1361***@gmail.com
Nữ
Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết