Ảnh đại diện Thúy (ZG1864)
Nguyễn *** Thúy
13/06/1990
0904499***
Tp Hồ Chí Minh
thuynguyen13062***@gmail.com
Nữ
*** Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết