Ảnh đại diện Hà (ZG1875)
Đỗ ***
21/06/2000
0984259***
Tp Hồ Chí Minh
nhathado2***@gmail.com
Nữ
phường Trung Hiệp, quận Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết