Ảnh đại diện Anh (ZG4000)
Lê Thị *** Anh
04/04/1993
0846428***
Tp Hồ Chí Minh
anhl***@gmail.com
Nữ
*** kp Hòa Lân I, p Thuận Giao, Tx Thuận An, Bình Dương, Bình Dương, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết