Ảnh đại diện HIỀN (ZG4630)
TRẦN *** HIỀN
30/05/1992
0989979***
Tp Hồ Chí Minh
hienh***@gmail.com
Nữ
CC *** Cách Mạng Tháng Tám, Phường 14, Quận 3
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết