Ảnh đại diện Phương (ZG4962)
Phạm Thị Thu Phương
26/06/1999
0368794***
Tp Hồ Chí Minh
phuongpham52.***@ueh.edu.vn
Nữ
*** CMT8, P12, Q10, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết