Ảnh đại diện Sương (ZG6690)
Nguyễn Thị Sương
26/06/1996
0375913***
Đà Nẵng, Gia Lai
suongnguyen2***@gmail.com
Nữ
*** Hồ Bửu Chánh - Hải Châu - Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Cộng tác viên
Đà Nẵng, Gia Lai
3 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết