Ảnh đại diện Bình (ZG7623)
Nguyễn *** Bình
24/06/1991
0909086***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
binhnguyen24***@gmail.com
Nữ
Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Cao đẳng
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết