Ảnh đại diện Diễm (ZG7902)
Nguyễn *** Diễm
18/02/1997
0353750***
Tp Hồ Chí Minh
diemnguyen2***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết