Ảnh đại diện TIÊN (ZG8570)
NGUYỄN NGỌC *** TIÊN
26/05/1992
0939094***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyentien2***@gmail.com
Nữ
***, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết