Ảnh đại diện Thảo (ZH0266)
Đặng Quốc *** Thảo
26/02/1994
0334774***
Tp Hồ Chí Minh
dqptha***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Xí, phường 26
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết