Ảnh đại diện Trang (ZH3054)
Đỗ Thị Thu Trang
26/06/1995
0989694***
Hà Nội
trang380***@gmail.com
Nữ
Số Nhà *** Ngách 136/1194 Đường Láng, Đống Đa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết