Ảnh đại diện Anh (ZH3168)
Ngô Nguyễn *** Anh
26/02/1996
0964323***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ngonguyennhu***@gmail.com
Nữ
Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết