Ảnh đại diện Vy (ZH3811)
Trần Thị Thúy Vy
11/03/2001
0934056***
Tp Hồ Chí Minh
thuyvy11032***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2,5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Tin học văn phòng
- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point
Kỹ năng giao tiếp
- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh bình thường
- Có tinh thần làm việc nhóm.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2019 - 2024 tại Trường Đại học Mở TP.HCM
Tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong nhóm và cá nhân
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn: Áp dụng những kiến thức được học và sự học hỏi của bản thân để trở thành thực tập sinh pháp lý.
Mục tiêu dài hạn: Học tiếp lên để trở thành luật sư.