Ảnh đại diện Vân (ZH6448)
Nguyễn Thị *** Vân
24/02/1981
0903192***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenvaninlaw***@gmail.com
Nữ
Số *** đường số 1 Phường Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
25 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết