Ảnh đại diện Vân (ZH6511)
Bùi Thị *** Vân
11/07/1997
0966614***
Tp Hồ Chí Minh
buithithaovan1***@gmail.com
Nữ
*** ấp Long Định xã Long Thắng huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết