Ảnh đại diện Huyền (ZH7811)
Nguyễn *** Huyền
30/05/1994
0767443***
01dhql***@gmail.com
Nữ
*** Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết