Ảnh đại diện Như (ZH7955)
Trần Thị *** Như
26/02/1997
0364210***
Tp Hồ Chí Minh
quynhnhu826***@gmail.com
Nữ
***, khu phố 2 tĩnh lộ 43 phường Tam Bình quận Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết